+420 724 982 504
lkotulkovagmail.com
           ID datové schránky: g524ar2
           IČ:  05416906
           ev. č. ČAK: 17141
          
           sídlo:
           Kopečná 241/20
           602 00 Brno

           Česká republika

Mgr. Lenka Kotulková

advokátka

V advokacii působím od roku 2012, kdy jsem dokončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Praxi advokátní koncipientky jsem vykonávala v letech 2012-2015 v Ostravě v advokátní kanceláři BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o. a od roku 2016 v Brně v advokátní kanceláři Davida Zahumenského. Ještě předtím, při svých studiích na právnické fakultě, jsem absolvovala nejrůznější stáže a praxe i mimo oblast advokacie (v Kanceláři veřejného ochránce práv,  u okresního soudu, u okresního státního zastupitelství i v neziskové organizaci).

V září 2016 jsem složila advokátní zkoušky. Od té doby působím jako samostatná advokátka, přičemž od složení advokátních zkoušek jsem až do konce roku 2019 nadále spolupracovala s advokátní kanceláří Davida Zahumenského.

Poskytuji všeobecné právní služby, a to zejména v oblasti občanského, rodinného, správního, ale i ústavního práva. Jsem připravena pomoci Vám při uzavírání smluv, domáhání se Vašich nároků mimosoudní i soudní cestou, zastoupit Vás v řízení před soudy či jinými orgány.

Kromě češtiny je pro mě samozřejmostí komunikace v angličtině, domluvím se s Vámi ale i francouzsky a slovinsky.

V případě potřeby se mi můžete nezávazně ozvat prostřednictvím uvedených kontaktů. Domluvíme se na možnostech řešení Vaší právní situace a na případné schůzce.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© 2020 Lenka Kotulková, advokátka